FANDOM


Avataren var en ånd i menneskelig form som var på jorden for å skape fred. Når avataren dør blir det født en ny avatar. Aang er den mest kjente Avataren. Alle Avatarene som har levd, er samme ånd, så Aang har levd sine tidligere liv som andre Avatarer. Det finnes en tilstand som heter Avatar-tilstanden. Hvis man går inne i denne tilstanden, kommuniserer man med alle de tidligere Avatarene, og blander alle elementene. Denne tilstanden brukes av en Avatar når han/hun er i veldig stor fare. Hvis man dør i denne tilstanden, vil Avataren slutte å eksistere.