FANDOM


Ildnasjonen var en av verdens fire nasjoner og hjemmet til Ildtemmerne. Det var et monarki som ble styrt av Ildherskeren. Ildnasjonen ligger i den vestlige delen av Verden. Ildnasjonen består av mange små øyer og en stor øy. Hovedstaden blir bare kalt for Ildnasjonhovedstaden. Ildnasjonen er den nest største nasjonen. Ildnasjonen var i krig med de tre andre nasjonene under Krigen. Militæret i Ildnasjonen var veldig mektige. Da Zuko ble valgt til den nye Ildherskeren, stanset han Krigen og begynte å bygge på en ny nasjon som alle sammen skulle leve sammen i.

Den het United Republic.
Fire Nation school afar