FANDOM


Krigen var en konflikt mellom de fire nasjonene. Krigen varte i 100 år. Det var Ildnasjonen mot Jordriket, Vannstammene og Luftnomadene.Partier:

Team Avatar (Senere i krigen). Ildnasjonen.

Jordriket.

Luftnomadene.

Vannstammene.

Den Hvite Lotus Ordenen (Senere i krigen).Kommandanter:

Avatar Aang (Senere i krigen). Ildhersker Sozin.

Den femtiførste jordkongen. Ildhersker Azulon.

Jordkonge Kuei. Ildhersker Ozai.

Sjef Hakoda. General Iroh.

Sjef Arnook. Admiral Zhao.

General Iroh. Prinsesse Azula.

Kong Bumi.

Rådet av fem.