FANDOM


Luftnomadene var et folk og nasjon som var lufttemmere. Det var en av de fire nasjonene. De hadde 4 lufttempler som var lokalisert forskjellige steder i verden, blant annet Jordriket. De var høyt oppe i fjellene. De fire templene var: Det sørlige lufttempelet, Det nordlige lufttempelet, Det østlige lufttempelet og Det vestlige lufttempelet.
Southern Air Temple outlook