FANDOM


250px-Ozai
Ildhersker Ozai (Også kjent som Fønikskongen) var Ildherskeren i Ildnasjonen, faren til Prins Zuko og Prinsesse Azula og hovedskurken i Avatar-seriene. Som de andre Ildherskerne var Ozai en mester på Ildtemming og faktisk den mektigste Ildtemmeren.

Ozai var sønnen til Ildhersker Azulon og Ildherskerinne Ilah og broren til general Iroh. Da Iroh sin sønn, Lu Ten døde, pansjonerte Iroh seg, å Ozai ble Ildhersker.