FANDOM


Denne artikkelen omhandler episoden. For avataren, se Roku.

Vintersolverv, del 2: Avatar Roku (originaltittel: Winter Solstice, Part 2: Avatar Roku) er den åttende episoden av Bok 1: Vann av Avatar: The Legend of

Aang meets Roku

Aang, og den åttende episoden av hele serien. Den ble sendt for første gang i USA den 15. april 2005.

Sammendrag Rediger

Aang drar til Ildtempelet for å snakke med avatar Roku ved vintersolverv.

I fare for å bli ijakttatt av Zuko, blir de angrepet av en Ildnasjonsblokkade ledet av Zhao. Dette stopper dem ikke.

Når de kommer frem til tempelet, blir Aang sjokkert over at den fem ildtemmerne i tempelet ikke lenger ser på seg selv som avatarens allierte.

Allikevel får de hjelp av en av dem, som fremdeles er lojal til Aang, Shyu. Han viser ham veien til rommet der han kan snakke med Roku.

Roku forteller Aang om Sozins Komet, som ga Ildnasjonen kraften til å starte krigen hundre år tidligere, og at den vil gi dem like store krefter ved kometens gjenkomst ved slutten av sommeren.

Aang nedkjemper Zhao, Zuko og de andre ildtemmerne med hjelp fra Rokus ånd, som ødelegger tempelet.